DUYURULAR

Ek Tercih İle İlk Defa Kayıt Yaptıracaklar İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

06 Ara 2013

Ek Tercihlerde kayıtlarımız Şişli yerleşkemizde yapılacaktır. Kayıt Tarihleri 7-8-9 Ekim tarihlerindedir. Gerekli bilgiler aşağıda mevcuttur.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:
- 2013 ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı
- Lise diplomasının aslı
- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
- İkametgah ile ilgili beyan
- Erkek öğrenciler için askerlik durumu ile ilgili beyan (tecil ya da terhis belgesi)
- Son altı ay içinde çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6 boyutunda yeni çekilmiş fotoğraf

Kesin Kayıt İle İlgili Önemli Bilgiler:

- Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
- Kesin kayıt için istenen belgelerin suretleri ve fotokopisi kabul edilmez.
- Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
- Belirtilen tarihlerde kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
- Kayıtlar Şişli yerleşkemizde gerçekleşecektir.