DUYURULAR

Erasmus+ Başvurusu Hk.

05 Şub 2018

İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS+ ÖĞRENİM ve STAJ HAREKETLİLİĞİ


ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DÖNEMİ:

2018-2019 Eğitim-Öğretim YılındaERASMUS+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 9 Şubat 2018 – 7 Mart 2018 tarihleri arasında alınacaktır.
Toplam Kontenjan Sayısı*:
Eğitim Hareketliliği için : 10
Staj hareketliliği için : 2
*Belirtilen kontenjan sayısı kesin kontenjan sayısını ifade etmemektedir. Kesin kontenjan sayısı hibe dağıtımı sonunda kesinleşecektir.

Bilgi için: erasmus@kavram.edu.tr


Başvuru geçerlilik koşulları:

· İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde bir yükseköğretim programına kayıtlı birinci sınıf öğrencisi olmak.
(Kayıtlı oldukları programın hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler Erasmus+ Hareketliliği faaliyetinden yararlanamazlar. )

· 4,00 üzerinden en az 2,20 ağırlıklı genel not ortalamasına (AGNO) sahip olmak

· Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olmak gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından yararlanmasına engel değildir.

· Avrupa Komisyonu'nun konuyla ilgili önceliği nedeniyle, özel ihtiyaç sahibi (engelli) öğrencilerin (durumlarının belgelenmesi koşuluyla) genel Erasmus puanlarına +10 puan, gazi ve şehit çocuklarına +15 puan ilave yapılır.

· Daha önce Erasmus öğrenci öğrenim ve/veya staj hareketliliği faaliyetlerinden yararlanan öğrenciler, aynı öğrenim kademesi (ön lisans) içerisinde yeni faaliyetle beraber öğrenim+staj olmak üzere toplam süre 12 ay’ı geçmeyecek şekilde tekrar programdan yararlanabilirler.

· Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Fizyoterapi, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnşaat Teknolojisi, Lojistik, Makine, Mimari Restorasyon, Moda Tasarımı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Spor Yönetimi, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik programına kayıtlı 1. Sınıf öğrencileri öğrenim hareketliliği için başvuruda bulunabilir.

Yukarıdaki programlar dışında kalan programlara kayıtlı 1. Sınıf öğrencileri, ders denkliği sağlanması koşuluyla 2.sınıfın 2.döneminde hareketlilik gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunabilir.

· Erasmus+ kapsamında Avrupa Birliği ülkelerinde staj hareketliliği gerçekleştirmek isteyen 1. Ve 2.sınıf öğrencileri, staj yapmayı planladıkları şirketlerden antetli kağıda kaşeli ve imzalı olarak alacakları, kabul mektupları ile birlikte başvuruda bulunabilirler. Avrupa Birliği ülkelerinde staj hareketliliği gerçekleştirmeyi planlayan öğrenciler staj yapacakları kurumu kendileri bulmakla yükümlüdür.
Detaylı bilgi için Uluslararası İlişkiler ve Eramus+ Koord. İle iletişime geçiniz.

Başarı Değerlendirme Ölçütleri:

Genel akademik not ortalaması 2,20 ve üzeri olan başvuru sahipleri yabancı dil yeterlilik sınavına alınacaklardır.
Yabancı dil yeterlilik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. Sınav dili İngilizce’dir.
Başvuru sahiplerinden daha önce yabancı dil hazırlık sınıfı okumuş olan öğrencilerin de yapılacak yabancı dil yazılı yeterlilik sınavına girmeleri zorunludur.
Son 2 yıl içinde ÜDS, KPDS, YDS, TOEFL gibi sınavlara girmiş olanlar, dilerlerse Erasmus yabancı dil sınavına girmeyerek bu sınavlara ait puanlarını kullanabilirler. Bu durumda sınav sonuç belgelerinin başvuru sırasında teslim etmeleri gerekmektedir.
Yabancı dil yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilecektir
Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavında, Avrupa Ortak Dil Seviyelerine göre en az B1 (100 üzerinden en az 60) düzeyini sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümü öğrencileri için Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı baraj puanı 75’dir.Kontenjan dolmadığı taktirde baraj puanı düşürelebilir.
Yazılı sınavdan yukarıda belirtilen puan şartlarını sağlayan adaylar sözlü sınava alınacaktır. Yabancı Dil Yeterlilik Puanı, yazılı sınav notunun %75’i ve sözlü sınav notunun %25’i olarak hesaplanacaktır.


Sınava girenler arasındaki puan sıralaması aşağıdaki ölçütlere göre yapılır:

Öğrencinin genel akademik not ortalaması, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'nun 4'lük sistem-100'lük sistem not çevrim tablosu kullanılarak 100'lük sisteme çevrilir.
Akademik ortalamanın %50'si ile Yabancı Dil Yeterlilik Puanının %50'si toplanarak, Erasmus Genel Sıralama Puanı elde edilir.
Sıralama, Erasmus Genel Sıralama Puanına göre yapılır.
Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi 15 gündür. İlan edilecek bu süre dahilinde feragat bildiriminde bulunmaksızın, keyfi olarak programdan yararlanmaktan vazgeçen öğrencilerin, sonraki dönemlerde gerçekleştirecekleri Erasmus hareketliliği başvurularında, toplam sıralama puanlarından 10 puan düşürülecektir

Başvuru için gerekli form ve belgeler:

1) Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu

Başvuru formundaki tüm bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Süreç boyunca öğrencilerle iletişim e-posta ağırlıklı olarak gerçekleştirileceği için, başvuru formunda öğrencinin sürekli takip ettiği güncel bir e-posta adresinin yazılmış olması önemlidir.

2) Transkript

öğrenci işleri biriminden alınmış,güncel resmi imzalı ve mühürlü

3) Vesikalık Fotoğraf

1 adet

4) Varsa herhangi bir dil sınavına ait yabancı dilde yeterlilik belgesi.

YDS, KPDS, TOEFL, IELTS vb sınav sonuç belgeleri geçerlidir.

5) Engellil katılımcılar için : engelliliğe ve düzeyine ilişkin doktor raporu

Rapor tarihi 3 aydan eski olmamalıdır.