DUYURULAR

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuruları (2019 Erasmus+Proje)

16 Şub 2021

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı

Proje No: 2019-1-TR01-KA103-065513

 

Başvuru Tarihleri

09/03/2021-23/03/2021

Başvuru Yeri

İzmir Yerleşkesi: Uluslararası İlişkiler Ofisi (2.kat No:223)

Email ile: erasmus@kavram.edu.tr

Yabancı Dil Sınavı (Yazılı)

İzmir Yerleşkesi: 25/03/2021 – yer ve saat: sonra duyurulacaktır. Sınav Online olacaktır.

Yabancı Dil Sınavı (Sözlü)

İzmir Yerleşkesi: 27/03/2021 – yer ve saat: sonra duyurulacaktır. Sınav Online olacaktır.

Sonuçların Açıklanması

02/04/2021

Başvuru Formu

Öğrenim hareketliliği başvuru formu için tıklayınız.

Bu başvuru dönemi İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda kayıtlı Birinci Sınıf öğrencilerine açıktır.

Bilgi için

Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü erasmus@kavram.edu.tr

 

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuru Dönemi:

2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminde ERASMUS+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları 09/03/2021-23/03/2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Bu başvuru dönemi İzmir Kavram Meslek Yüksekokulunda kayıtlı olan Birinci Sınıf öğrencilerine açıktır. Toplam kontenjan sayısı öğrenci öğrenim hareketliliği için 2 öğrenci olarak öngörülmektedir.

Belirtilen kontenjan sayısı kesin kontenjan sayısını ifade etmemektedir. Kesin kontenjan sayısı, başvuru sayısı ve hibe dağıtımına göre kesinleşecektir.

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nun var olan kurumlararası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüksekokulda kayıtlı öğrenci, öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirir.

Kimler Başvuru Yapabilir?:

  • İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu bünyesinde bir yükseköğretim programına kayıtlı birinci sınıf öğrencisi olmak.
  • 4,00 üzerinden en az 2,20 ağırlıklı genel not ortalamasına (AGNO) sahip olmak
  • Disiplin cezası almış olmak veya alttan dersi olmak gibi sebepler öğrencinin Erasmus programından yararlanmasına engel değildir.

Daha önce Erasmus öğrenci öğrenim ve/veya staj hareketliliği faaliyetlerinden yararlanan öğrenciler, aynı öğrenim kademesi (ön lisans) içerisinde yeni faaliyetle beraber öğrenim+staj olmak üzere toplam süre 12 ay’ı geçmeyecek şekilde tekrar programdan yararlanabilirler.

Başarı Değerlendirme Ölçütleri:

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Engelli öğrencilere, engelliliğin belgelenmesi kaydıyla.

(Gerekli belgeler Başvuru sırasında Erasmus ofisine teslim edilmeli)*

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 

İngilizce Yeterliliği Hakkında

· Yabancı dil yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olarak gerçekleştirilecektir. Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavında, Avrupa Ortak Dil Seviyelerine göre en az B1 (100 üzerinden en az 60) düzeyini sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümü öğrencileri için Yabancı Dil Yeterlilik Yazılı Sınavı baraj puanı 75’dir.Kontenjan dolmadığı takdirde baraj puanı düşürülebilir.

· Yazılı sınavdan yukarıda belirtilen puan şartlarını sağlayan adaylar sözlü sınava alınacaktır.

· Yabancı Dil Yeterlilik Puanı, yazılı sınav notunun %75’i ve sözlü sınav notunun %25’i olarak hesaplanacaktır.

· Öğrencinin genel akademik not ortalaması, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'nun 4'lük sistem-100'lük sistem not çevrim tablosu kullanılarak 100'lük sisteme çevrilir.

· Akademik ortalamanın %50'si ile Yabancı Dil Yeterlilik Puanının %50'si toplanarak, Erasmus Genel Sıralama Puanı elde edilir.

 

*Engelli öğrencilere yönelik ilave destek ve imkânlara ilişkin bilgiler.

 

Erasmus+ Programı Özel İhtiyaç Desteği

 

Eğitim alanlarda etkin bir şekilde yer alabilmeleri için engelli öğrencilere Erasmus+ proje kapsamında ek hibe verilebilir.

 

Fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+ programına başvurmak isteyen öğrenci için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlanabilir.

 

Ek Hibe

Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim, staj hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ek hibe için başvuruda bulanabilir. Erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik dönemine hazırlanırken özel ihtiyaçları ve fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili duruma ilişkin olarak öngörülen ek masraflar belirtilmeli.

 Erasmus+ özel ihtiyaç desteği talepler Erasmus Ofisine rapor ile birlikte iletilmeli  (örneğin özel ihtiyaç desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri veren doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu).

 

Başvuru Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları Nedir? Başvuru Evrakları Nereye Teslim Edilir?

 

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Erasmus + Değişim Programları kapsamında yurtdışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz için başvurular 09/03/2021-23/03/2021  tarihleri arasında yapılacaktır. Öğrenim Hareketliliği 1 dönem veya 1 Eğitim-Öğretim yılıdır, Başvuru Evraklarının  teslim edilmesi gereken yer İzmir Yerleşkesi için Uluslararası İlişkiler Ofisi’dir. (2.kat No:223) Online olarak belgeler erasmus@kavram.edu.tr adresine de gönderilebilir.

 

Başvuru için gerekli form ve belgeler:

 

1) Erasmus Öğrenci Hareketliliği Başvuru Formu

Başvuru formundaki tüm bilgilerin doğru olması gerekmektedir. Süreç boyunca öğrencilerle iletişim e-posta ağırlıklı olarak gerçekleştirileceği için, başvuru formunda öğrencinin sürekli takip ettiği güncel bir e-posta adresinin yazılmış olması önemlidir.

 

2) Transkript

Öğrenci işleri biriminden alınmış, güncel resmi imzalı ve mühürlü

 

3) Vesikalık Fotoğraf

1 adet

 

4) Varsa herhangi bir dil sınavına ait yabancı dilde yeterlilik belgesi

 

Son 2 yıl içinde olmak üzere ÜDS, KPDS, YDS, TOEFL vb sınavlarla, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu tarafından Erasmus öğrenim hareketliliğine başvuran öğrenciler için düzenlenen yabancı dil sınavı sonuç belgeleri geçerlidir.

 

Engelli katılımcılar için :

Öğrencinin, engelliliğe ve düzeyine ilişkin doktor raporu ibraz emesi gerekir. Rapor tarihi 3 aydan eski olmamalıdır.

 

Şehit ve gazi çocukları için:

Öğrencinin şehit ve gazi çocuğu olma durumunu belirtir belge ibraz etmesi gerekir.

 

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler için:

Öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

Anlaşmalı Kurum Listesi

Erasmus Öğrenci Hibeleri Hakkında Bilgiler:

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan ilave masraflarına yardımcı olmak üzere hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği ülkeler hayat pahalılığı düzeylerine göre gruplara ayrılmış ve ülke grupları için aylık öğrenim ve staj hibeleri belirlenmiştir. Ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Hayat pahalılığına göre ülke grupları

Hareketlilikte misafir olunan ülkeler

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye

300

 

Program ülkeleri arasında öğrenim hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

 

Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenir.

 

 

Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için ise 3 ay’dan kısa olmayacaktır.

 

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketlilikleri kapsamında kısmen veya tamamen hibelendirilerek gidecek öğrencilerin hibeleri, öğrenci gitmeden önce toplam öngörülen hibenin %80'i ve döndükten sonra %20’si şeklinde 2 taksit halinde verilir.

 

İstenen akademik ortalama ve yabancı dil sınavı puanı seviyelerini sağlayarak, Erasmus öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencilerden isteyenler hibe almaksızın Erasmus öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanabilirler.