DUYURULAR

Erasmus+ Staj Hareketliliği, 2021-1-TR01-KA131-HED-000003423 ve 2022-1-TR01-KA131-HED-000053386 Projeleri Başvuruları Hk.

02 Mar 2023

Erasmus+ Staj Hareketliliği, 2021-1-TR01-KA131-HED-000003423, 2022-1-TR01-KA131-HED-000053386 Projeleri Başvuruları Hk.

 

2021-1-TR01-KA131-HED-000003423 ve 2022-1-TR01-KA131-HED-000053386 projeleri kapsamında, Erasmus+ programı ile yurtdışında staj yapmak isteyen öğrencilerimiz için başvurular 21/03/2023 – 04/04/2023 tarihleri arasında https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/  web sayfasından alınacaktır.

 

Başvuru Tarihleri

21/03/2023-04/04/2023

Başvuru Yeri:

https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/

Yabancı Dil Sınavı (Yazılı)

Tarih, yer ve saat sınav detayları sonra duyurulacaktır.

Yabancı Dil Sınavı (Sözlü)

Tarih, yer ve saat sınav detayları sonra duyurulacaktır.

Bilgi için

Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Koordinatörlüğü erasmus@kavram.edu.tr

 

 

Kimler Başvuru Yapabilir?

  1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,
  2. Öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,
  • Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış; 
  • Birinci sınıf öğrencileri için lise mezuniyet notunun en az 75/100
  • Mevcut öğrenim kademesi içerisinde 2014-2020 Erasmus+ döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi. 

 

BAŞVURU KRİTERLERİ

1. Erasmus+ Değişim Programı, Staj Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nda bir yükseköğretim programına en az bir akademik dönem süre ile kayıtlı olmuş olmaları gerekmektedir. (Hazırlık öğrencileri hariç),

2. Erasmus+ Değişim Programı, Staj Hareketliliğine bölümünde staj zorunluluğu olan veya olmayan bütün öğrenciler başvurabilir. Ancak, davet mektubu alınan kurumun, öğrenim görülen bölümle doğrudan ilgili olması ZORUNLUDUR.

3. Öğrencilerin en az 2.20/4.00 genel akademik ortalamaya sahip olmaları gerekmektedir. Öğrencinin alttan dersi olması programdan faydalanmasına engel değildir. Yatay ve dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu’nda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalaması dikkate alınır.

4. Öğrencilerin yapılacak olan Erasmus+ Yabancı Dil Sınavı’na katılarak başarılı olmaları gerekmektedir.

5. Yapılan Erasmus+ İngilizce sınavında başarılı olup staj faaliyetinden yararlanma hakkı kazanan öğrencilerin, sınav sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren en geç 2 ay (60 gün) içerisinde staj yapacakları kurum/kuruluşlardan aldıkları resmi davetiyeyi ibraz etmeleri zorunludur.

 

İngilizce Seviye Tespit Sınavı

Erasmus+ Değişim Programı kapsamında eğitim görmek isteyen öğrencilerimiz daha sonradan duyuracağımız tarihlerde yapılacak olan yazılı ve sözlü sınavlarına katılmak zorundadır. Aynı zamanda sınav katılımcı listeleri ve sınav saatleri web sayfamızda yer alan duyurular kısmında daha sonra  ilan edilecektir. 

Öğrencilerin sınavdan başarılı olabilmesi ve hareketlilikten faydalanmaya hak kazanabilmesi için İngilizce sınavından (sözlü ve yazılı sınav sonucu) CEFR sistemine göre minimum B1/B2 seviyesinde puan almaları gerekmektedir.

Yazılı sınavdan 60 (altmış), Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik bölümü için 75 (yetmişbeş) puan barajını geçemeyen öğrencilerin sözlü sınava katılma hakları yoktur.

• Yabancı Dil Yeterlilik Puanı, yazılı sınav notunun %75’i ve sözlü sınav notunun %25’i olarak hesaplanacaktır.

• Öğrencinin genel akademik not ortalaması, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'nun 4'lük sistem-100'lük sistem not çevrim tablosu kullanılarak 100'lük sisteme çevrilir.

• Akademik ortalamanın %50'si ile Yabancı Dil Yeterlilik Puanının %50'si toplanarak, Erasmus Genel Sıralama Puanı elde edilir.

Yüksekokulumuz tarafından uygulanan yabancı dil sınava girmek yerine, son iki yıl içinde, ÖSYM dönüşüm tablosunda yer alan TOEFL IBT, PTE Academic, CPE ve CAE sınavlarına katılarak asgari YDS 75 puan karşılığı dil yeterlik belgesini dilekçe yoluyla sunan öğrencilerin sınav puanları da ÖSYM Dönüşüm tablosundaki karşılığı göz önünde bulundurularak kabul edilir.

Seçim Kriterleri
2021 ve 2022 sözleşme dönemlerinde hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

 

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere, engelliliğin belgelenmesi kaydıyla.

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

 


ÖNEMLİ NOT:


Türkiye Ulusal Ajansından gelen 14.02.2023 tarihli yazıya istinaden birinci ve ikinci derece akrabaları veya kendileri, deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde ikamet etmekte olan öğrenciler Erasmus+ öğrenci hareketliğine yapacakları başvurularda +10 puan ile önceliklendirilir.

Elde edilen toplam puana göre öğrenciler sıralanır ve tercih sıraları ile üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilir. İsteyen öğrencilerin maddi destekten (hibe) feragat edebilecektir. Hibe hakkı kazanamayan öğrenciler ise, programdan “0” hibeli olarak faydalanabilirler.

2021 ve 2022 projeleri kapsamında Gidilen Ülkelere Göre Aylık Hibe Miktarları. 

Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

 

Ülke grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

Almanya,Avusturya,Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney KıbrısHollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç,Portekiz, Yunanistan

750

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

600

 

İlave Hibe Desteği 

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkanları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır. 

1. 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar) 

2. Kendilerine yetim aylığı bağlananlar 

3. Şehit/Gazi çocukları 

4. Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.) 

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilir:

 

Hareketlilik türü

İlave Hibe Desteği Miktarı

2-12 ay arası öğrenci hareketliliği

Aylık 250 €

5-14 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 100 €

15-30 gün arasındaki kısa dönem öğrenci hareketliliği*

Gündelik hibe toplamına ilaveten 150 €

*Bu durumda staj için ilave destek verilmez

Kısa dönem hareketliliğe katılan dezavantajlı öğrenci/yeni mezunlara seyahat masraflarına destek mahiyetinde aşağıdaki ek tutarları alacaklardır:

 

Elde edilen “km” değeri

Standart Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)

10-99 KM arası

23 €

-

100 - 499 KM arası

180 €

210 €

500 - 1999 KM arası

275 €

320 €

2000- 2999KM arası

360 €

410 €

3000 - 3999 KM arası

530 €

610 €

4000 - 7999 KM arası

820 €

-

8000 KM ve üzeri

1500 €

-

 

Seyahat Desteği Almayan Öğrenci/Yeni Mezunlar için Yeşil Seyahat Desteği
Seyahat desteği almayan öğrenci/yeni mezunlara, yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilir.

Erasmus+ Programı İçerme Desteği 
Erasmus+ Programı, özel ihtiyaç sahibi kesimin programa katılımını teşvik etmektedir. Özel ihtiyacı olan kişi, ek finansal destek olmadığı takdirde kişisel fiziksel durumu, zihinsel durumu veya sağlık durumu, projeye/hareketlilik faaliyetine katılmasına izin vermeyen potansiyel katılımcıdır.

Erasmus+ içerme desteği talepler Erasmus Ofisine rapor ile birlikte iletilmeli  (örneğin İçerme Desteği engelliliğe ilişkinse, engelliliğe ve düzeyine ilişkin bilgileri ihtiva doktor raporu (3 aydan eski olmayacak şekilde) veya engellilik kartı fotokopisi, kronik hastalıklar için doktor raporu).  

Öğrenci seçildikten sonra forma ayrıca gidilecek yükseköğretim kurumunun misafir edeceği öğrenci/personelin İçerme Desteğine gereksinim duyan bir katılımcı olduğundan haberdar olduğu bilgisi ve uygun donanıma sahip olduğuna ilişkin taahhüdünü içeren belgeler eklenir. Talep edilen ilave hibe miktarları ve neden ihtiyaç duyulduğu formda istenildiği şekilde detaylıca gösterilmelidir.

İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir. Katılımcı faaliyeti sona erdikten sonra hibesinde artış talep edilemez.

Kontenjan

Yüksekokulumuz 2021 ve 2022 Erasmus+ Projeleri kapsamında ilanlara çıkmıştır. Elde edilen toplam puana göre öğrenciler sıralanır ve tercih sıraları ile üniversitelerin kontenjan durumuna göre yerleştirilir. Tahmini öğrenci kontenjanlarımızın detayları aşağıdaki gibidir.

2021 proje yılı için: 1 (2021 proje yılı için stajlar en geç 31/10/2023 tarihine kadardır)

2022 proje yılı için: 1

 

Kurumumuz tüm hak kazananları yedek olarak açıklayıp bütçeye ve başarı sırasına göre hibelendirilecektir. Kontenjanların adil dağıtılmasi amaciyla her programdan en fazla bir öğrenci seçilecektir ve hak kazananlar içinde en yüksek puanlı öğrencinin seçilmesi esastır.

Eğer hak kazanan öğrencilerden hareketliliği çeşitli sebeplerle gerçekleştirmekten vazgeçen olursa hak kazanan öğrenciler içinde her programdan en fazla bir öğrenci kuralı gözetilerek tekrar seçim yapılır.

Yedekte olan öğrenciler anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin kontenjanları dahilinde hareketliliğe hibesiz olarak katılabilirler. Erasmus Dil Sınavdan yeterli puanı alan ve kontenjana yerleşen öğrenciler aday öğrenci statüsünde olup, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Yüksekokulumuza tahsis ettiği hibe miktarlarına göre Birim kontenjanları ve hibe dağıtım sonuçları kesinlik kazanacaktır.

Erasmus+ Staj Hareketliliğinde  asgarî süre 2 tam ay, azamî süre 12 tam aydır.

BAŞVURU SÜRECİ:

Başvuru yapmak isteyen öğrenciler, 21 Mart 2023 tarihinden itibaren duyuruları takip ederek başvurularını ilan edilecek sistem üzerinden tamamlayabilirler.

SON BAŞVURU TARİHİ: 04 Nisan 2023
İletişim: 
erasmus@kavram.edu.tr