DUYURULAR

Tek Ders Sınavı Başvurusu Hk.

04 Şub 2018

Tek Ders Sınav Başvuruları 05.02.2018 / 06.02.2018 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Birimi’ne şahsen yapılacaktır.
Sınav tarihi : 08.02.2018

Tek Ders Sınavı ile ilgili başvuru koşulları aşağıdaki gibidir.

“İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu’nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı ile Ölçme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi’ne göre ;

Tek Ders Sınavı MADDE 14–
(1) Bu ders için devam zorunluluğunu yerine getiren ve AGNO’su 2.00 olan öğrenciler için yapılan bir sınavdır.
(2) Tek ders sınavı, her yarıyıl sonunda yapılır. Tek ders sınav tarihi ve sınava müracaat tarihi akademik takvimde ilan edilir.
(3) Tek ders sınavına girmek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen sürede yazılı olarak öğrenci işleri birimine müracaat eder. Müracaatı onaylanan Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihte şartıyla tek ders sınavına girebilir.
(4) Tek ders sınavı diğer sınavlardan bağımsız bir sınavdır. Tek ders sınavının başarı değerlendirmesinde yarıyıl içi çalışmalar dikkate alınmaz. (5)Tek ders sınavında başarılı olunmayan ders, ilgili yarıyılda yeniden alınır.
(6)Tek ders sınav hakkından bir defa yararlanılır.