DUYURULAR

Uzaktan Eğitim İle İlgili Kararlar

16 Şub 2023

Değerli Öğrencilerimiz;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 11.02.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında; Kahramanmaraş merkezli deprem afetinin ülke genelindeki etkileri nedeniyle, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olduğuna ve uzaktan öğretime ilişkin ayrıntıların (bu kapsamda alınacak tedbirler, tıp, diş hekimliği gibi sağlık programları ile staj ve işyeri eğitimi ve benzeri hususların) ayrıca değerlendirilerek önümüzdeki günlerde üniversiteler ve kamuoyu ile paylaşılacağı bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın açıklamasında da belirtildiği üzere uzaktan eğitime ilişkin ayrıntıların ayrıca değerlendireceği hususu ve konu hakkındaki duyarlılık vurgulanmış olup uygulama ağırlıklı önlisans programlarımızda verilmekte olan uygulama dersleri, stajlar, mesleki yetkinlikler açısından tüm öğrencilerimiz için son derece önemlidir. Bu amaçla Meslek Yüksekokulumuz, öğrencilerimize gerekli olan eğitimi en iyi şartlarda sunmak hedefiyle ilerleyecektir.

Bu gereklilikler ve hassasiyetler çerçevesinde, Meslek Yüksekokulumuz Kurulu’nun 16.02.2023 tarihinde gerçekleştirilen toplantısı neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;

- 2. Sınıf öğrencilerimiz için; 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Ders Kayıt işlemleri 20-24 Şubat 2023 tarihleri arasında Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden online şekilde gerçekleştirilecek ve Danışman onay işlemleri 10.03.2023 tarihine kadar devam edecektir.

- 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi derslerine teorik bölümlerini öne alarak 27 Şubat 2023 Pazartesi günü itibariyle uzaktan eğitim yoluyla başlanacaktır.

-2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi İngilizce Hazırlık Sınıfı derslerine 27 Şubat 2023 Pazartesi günü itibariyle uzaktan eğitim yoluyla başlanacaktır.

- Uygulamalı eğitimler ve stajlar ile ilgili konular Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan gelecek açıklamalar doğrultusunda yeniden değerlendirilecek ve alınan kararlar öğrencilerimize duyurulacaktır.

- Yüksekokul Kurulumuzun 10.02.2023 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda 03.03.2023 tarihinde yapılması kararlaştırılan Tek Ders Sınavları ilgili tarihte yüz yüze gerçekleştirilecektir.

 

Önemle duyurulur.