Afetler ve Sosyal Hizmet Yaklaşımı Etkinliği

28 Şub 2023

AFETLER VE SOSYAL HİZMET YAKLAŞIMI ETKİNLİĞİ

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı tarafından düzenlenen “Afetler ve Sosyal Hizmet” isimli etkinlik; Sosyal Hizmetler Programı Danışma Kurulu Üyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Rana Dayıoğlu Oyman’ın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Etkinliğin amacı, depremden dolayı yaşadığı illerden İzmir’e gelen vatandaşlarımıza psiko-sosyal ve ekonomik olarak destek verecek olan kurumlarda stajlarını yapacak olan Sosyal Hizmetler Programı 2. Sınıf öğrencilerine afetlerin insanlar üzerindeki etkileri özelinde farkındalık oluşturulmasıdır. İçeriğini “Travma, afetler, travmatik yaşantı, travmalarda öncelikli ihtiyaçlar ve travma sonrası stres tepkileri, psikolojik ilk yardım, uygulamada etik ilkeler, ikincil travma, bakım verenin bakımı ve afetlerde nasıl bir sosyal hizmet yaklaşımı” gibi konuların oluşturduğu eğitim, aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan ve pek çok sivil bileşenin (İzmir’de ruh sağlığı ve psikososyal destek alanında faaliyet yürüten Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi, Türk Psikologlar Derneği, Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Temsilciliği) gönüllü çalışması ile hayata geçen “Umut hareketi” kapsamında oluşturulan “İzmir Psikososyal Destek Ağının” bir çalışması olarak gerçekleştirilmiştir.